Hur tränar man vardagslydnad med hund?

Underbar Hund, 1 februari 2023

Lydnadsträning är viktigt både för hunden och för dig som hundägare. Det stärker er relation och kommunikation - och det hjälper hunden att bli en lugn och trygg medlem av familjen.

Normalt sätt så kan man säga att det finns två typer av lydnadsträningen, vardagslydnad vilket rekommenderas för alla hundägare och tävlingslydnad som handlar om att träna in olika kommandon och upprepa olika moment tills de utförs helt felfritt.

I denna artikeln kommer vi dock endast att fokusera på vardagslydnaden, vilket är viktigt för att få en hund som lyssnar på dig och är enkel att hantera i vardagen.

Vad ingår i vardagslydnad för hund?

Vardagslydnad handlar om mer än att bara kunna olika lydnadskommandon såsom sitt", "stanna" och "kom". Det handlar också om att hunden ska kunna vara ensam hemma, gå fint i koppel och kunna hantera olika moment såsom kloklippning och tandborstning.

Grunden i vardagslydnad handlar också om att bestämma sig för vilken typ av hund som du vill ha och sedan forma din hund med hjälp av träning.

Alla hundägare kommer också att tycka att olika lydnadsmoment är olika viktiga, och det beror främst på att vi alla har olika livssituationer. Om du exempelvis har barn så kommer hundens sätt att agera runt barn bli väldigt viktigt, så mycket beror på hur du lever och vad som du anser vara viktigt.

Alla hundägare bör dock ha samma mål med vardagslydnaden. Målet bör vara att forma hunden som du vill ha den och så att den blir en lugn och trygg familjemedlem.

När man tränar lydnad så är det även viktigt att tänka på att träningen ska vara positiv, rolig och belönande för både hunden och dig. Det är bra att börja träna hunden tidigt när hunden är mer formbar. På så sätt undviker du möjliga problembeteende i framtiden.

Hur börjar man med lydnadsträning?

För all typ av lydnadsträning, så är det först och främst viktigt att tänka på att vara konsekvent i sitt beteende och träna regelbundet. Genom att göra detta så kommer hunden lära sig dina lydnadskommandon betydligt snabbare.

Det är också viktigt att belöna hunden när den utför rätt beteende. Detta kommer att förstärka beteendet vilket ökar sannolikheten för att hunden gör samma sak nästa gång igen.

Shaping är också en metod som du verkligen borde kolla in om du vill börja med lydnadsträning. Denna metoden bygger på att forma hundens beteende, med hjälp av belöningar och positiv förstärkning.

Om du exempelvis vill lära hunden att hälsa med tassen, så markerar och belönar du alla beteenden som närmar sig det målet och gradvis ökar svårighetsgraden för belöningen.

Ibland har hunden också beteenden som man vill att den ska sluta med såsom att den morrar, eller att den hoppar upp på folk när de är på besök hos dig.

Även i dessa fall är det viktigt att fokusera på att belöna hunden i de fallen när den faktiskt gör rätt. Genom att göra detta så kan du på sikt ändra på impulsen, även om det kan ta tid innan man ser resultat ibland.

Hundträning med belöningar

Belöningar är en viktig del för att snabbare kunna se en positiv effekt på hundträningen. Genom att använda godis, beröm och tillgivenhet under träning, så kan du hjälpa hunden att förstå vad den ska göra med hjälp av positiv förstärkning.

När du använder belöningar så ska du även tänka på att börja med en låg svårighetsgrad som du sedan ökar i takt med att hunden blir bättre på att utföra kommandot.

Det är viktigt att vara tålmodig och konsekvent under träning, särskilt när hunden är ny med lydnadsträning. Genom att vara regelbunden och konsekvent i din träning, så kommer hunden att lära sig snabbare.

hund som vilar i sängen

Vad gör man när hunden inte lyssnar?

Att hunden inte lyssnar är ett rätt så vanligt problem bland unghundar som många hundägare stöter på. Så vad ska man egentligen göra när hunden inte lyssnar?

Om man har en hund som inte lyssnar behöver man först och främst bedöma allvarligheten av situationen. Om det är en allvarlig situation behöver man agera direkt, medan vid andra tillfällen kan man ignorera hundens opålitlighet vid det specifika tillfället.

Man behöver också identifiera orsaken till varför hunden inte lyssnar på dig, för det finns många tänkbara anledningar till en bristande hörsamhet.

Du kan exempelvis fråga dig själv om situationen kan ha varit för svår för hunden, om instruktionerna var för vaga, eller om hunden kanske bara saknar motivationen att lyssna. Genom att förstå orsaken kan du förändra din träning för att undvika att situationen uppstår.

Bland alla möjliga orsaker så är en bristande kommunikation eller en bristande motivation de två vanligaste orsakerna. Så detta är något som du behöver fundera över, för ansvaret ligger i grunden på oss som ägare.

Hur får man en lugn och trygg hund?

För att få en lugn och trygg hund så behöver hunden först och främst vara bekväm och det måste finnas en hälsosam relation mellan dig som hundägare och din hund. Att ge hunden den träning, tillgivenhet och socialisering den behöver är också väldigt viktigt.

Nedan går vi igenom några tips för att få en lugn och trygg hund:

  1. Regelbunden träning: Genom att stimulera hunden genom saker såsom regelbunden träning och möjlighet att utforska olika miljöer så kommer hunden att bli mer lugn och trygg.
  2. Belöning: Genom att belöna hunden när den utför önskade beteenden, samt bemöta den med tillgivenhet och beröm så kommer du skapa en positiv miljö för hunden vilket också gör att den kommer känna sig trygg.
  3. Socialisering: Socialisering är också viktigt för att få en lugn och trygg hund, framförallt med människor men med andra hundar kan också vara en bra idé. Detta stimulerar hunden, samtidigt som de lär sig att interagera med andra på ett positivt sätt.
  4. Ensamhetsträning: Att träna hunden på att vara ensam är också viktigt för att få en lugn och trygg hund. För att få trygg hund så måste den också klara sig själv utan att du är i närheten hela tiden.

Du kanske också gillar