hund i bil

Beräkna valpens vuxenstorlek med kalkylator

Om du funderar på hur hur stor din hund kommer att bli, så du är inte ensam. Många vill veta hur stor deras hund kommer att bli när den blir vuxen. Det bästa sättet att förutsäga din hunds storlek som vuxen är att använda ett tillväxtschema eller en kalkylator.

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du kan ta reda på hur stor din valp kommer att bli och vilka faktorer som kan påverka din hunds storlek när den blir vuxen.

Hur kan man beräkna valpens vuxenstorlek?

Genom att använda vår kalkylator kan du beräkna ungefär hur stor din hund kommer kunna bli när den når vuxen ålder. För att använda den är det bara att ange din valps nuvarande vikt och ålder i antalet veckor.

Kalkylator bygger på formeln (Nuvarande vikt / Ålder i veckor) * 52 = Vuxenvikt.

Kalkylator - Hundstorlek
Ange valpens vikt och ålder.

Formeln bygger på att valpen tenderar att växa mycket snabbt när den är mycket liten, och att tillväxten brukar stanna av när den når ungefär 1 år gammalt.

Beräkningen är däremot inte helt exakt eftersom olika hundraser kommer att växa olika snabbt. Till exempel når små hundraser vanligtvis sin vuxenstorlek mycket tidigare än större raser.

Större hundraser kan vanligtvis växa tills de är ungefär två år gamla, och ibland ännu längre.

Vilka faktorer påverkar valpens storlek?

Det finns ett antal faktorer som kan påverka hur stor din valp kommer att bli när den blir vuxen. Till dessa hör bland annat följande:

Ras

Olika hundraser växer till olika storlekar, men skillnaderna mellan olika hundraser behöver inte vara lika stora när valparna är små.

Detta gör att större hundraser växer snabbare än mindre hundraser, som når sin fulla vuxenstorlek tidigare.

Könstillhörighet

Hanar brukar alltid väga mer och bli större jämfört med en tik, men storleksskillnaden är vanligtvis inte lika stor när valparna är små.

Näring

En välnärd valp kommer att vara större än en undernärd valp.

Valpar som inte får en balanserad kost kan bli mindre än de borde vara när de blir vuxna.

Föräldrarnas storlek

Om du känner till storleken på valpens föräldrar, kan du vanligtvis få en uppfattning om hur stor din valp kommer att bli när den är vuxen.

Detta är dock inte alltid korrekt eftersom föräldrarnas storlek inte alltid återspeglar storleken på avkomman. Detta är säkert också något som du har sett själv om du endast ser på oss människor.