hund i bil

Beräkna dräkighet med kalkylator

Vi alla älskar nyfödda valpar, men vad är det egentligen sker under perioden innan då tiken är dräktig? Och hur utvecklar sig dräktigheten vecka efter vecka? Det är något som vi kommer gå igenom i den här artikeln.

Hur länge är en hund dräktig?

I genomsnitt är en tik dräktig i 63 dagar, men dräktigheten kan variera mellan 58 till 68 dagar beroende på när hundens ägglossning sker.

Det är svårt att med säkerhet pricka in ägglossningen vi parningstillfället och därför kommer det också vara svårt att fastställa ett exakt antal dagar.

Under dräktigheten går tiken och valparna genom flera olika faser och det är först vid dag 25 som man kan börja identifiera valparnas hjärtslag för första gången.

Dräktigheten mellan olika hundraser ser också ungefär samma ut, men dräktigheten kan variera mellan 1 till 2 dagar mellan olika hundraser. Andra faktorer som kan spela in i hur länge hunden kommer vara dräktig är hundens storlek och antalet valpar som tiken får.

Kalkylator för att beräkna hundens dräkighet

Om en parning har skett och du vill beräkna hur många dagar som tiken har kvar innan det är dags att föda kan du använda vår kalkylator nedan.

Dräkighetskalkylator
Välj mötesdatum!

Kalkylatorn beräknar vilket datum som är tiken förväntar att föda genom att lägga till den genomsnittlig dräktighetsperiod på 63 dagar som du anger i datafältet.

Om du planerar en parning för ett specifikt datum kan du även lägga in det datum för parning i datafältet så räknar kalkylatorn ut när tiken förväntas vara dräktig.

Observera att detta endast är medelvärdet för en dräkighet och att enskilda tikar kan ha en kortare eller längre dräktighetsperiod.

hund som ligger under täcket

Hur ser man att en tik är dräktig?

Efter parningstillfället dröjer det ungefär fyra till fem veckor innan man börjar se tecken på tikens mage att den är dräktig. Det är då som tillväxten för valparna börjar som mest och det brukar därför gå att se att buken har blivit större.

Det brukar däremot också gå att se på beteendet redan under den andra veckan på att din tik är dräktig. Det är exempelvis vanligt att man ser förändringar i aptit eller en helt matvägran när de de befruktade äggen fäster i livmoderväggen. Då brukar är det vanligt att tiken undviker maten på grund av illamående.

Många uppfödare är däremot väldigt duktiga på att se olika tecken på att deras tik är dräktig, och detta beror nog mycket på erfarenheten av många tidigare kullar.

Många uppfödare anser exempelvis att om tiken är dräktig, så går löpningen inte helt tillbaka. Detta kan göra att hanhundar plötsligt visar ett ökat intresse för tiken, och att vulvan förblir mer svullen.

Foder och dräktigheten

Redan innan parningen ska man börja ge tiken ett mer energirikt foder för att börja förbereda den för dräktigheten. Detta fodret kommer tiken sedan fortsätta äta även under dräktigheten för att kunna ge näringen både åt sig själv och valparna.

Det är viktigt att ge tiken ett energirikt foder så att hon får i sig tillräckligt med näring, både åt sig och åt valparna. Om man ger tiken ett foder är med normalt energiinnehåll är det inte säkert att hon får i sig tillräckligt med energi.

Det är bra att kontrollera så att det foder du ger tiken är lämpligt för dräktiga tikar. Vanligtvis står detta på fodersäcken men ibland kan du även behöva kontakta tillverkaren.

Något som man kommer behöva vara medveten om under dräktigheten är att tikens aptit kan variera och vara sämre under vissa veckor. Det finns ingen anledning att oroa sig över detta, men om man tror att det är ett problem kan man locka med lite färskfoder om tiken skulle vara kräsen.

hund som äter mat

Dräktigheten - vecka för vecka

När tiken är dräktig går den igenom några olika faser som vi igår igenom nedan.

Vecka 1-3

Det första som händer om parningstillfället varit lyckat är att äggen kommer bli befruktade. Detta sker vanligtvis 4-5 dagar efter parningen.

Efter ytterligare någon vecka kommer tiken sedan att sluta löpa och befruktade äggen kommer att fästa sig i livmoderväggen. Efter att äggen har fast sig på livmoderväggen kommer de sedan få näring av de omgärdande fosterhinnorna.

När äggen börjar fästa sig i livmoderväggen kan tiken ibland uppleva illamående, vilket kan påverka tikens aptit.

Vecka 4-6

Efter att det gått ungefär 4 veckor brukar man först kunna höra valparnas hjärtslag via en ultraljudsundersökning. Detta innebär att man först nu kan få en aning om hur många valpar som väntar i kullen.

Under denna perioden kommer valparna också först att börja utvecklas till ett foster med organ och skelett. Och efter sex veckor är deras skelett tillräckligt förkalkade för att man ska kunna se dem vid en röntgenunder­sökning. Detta gör att man nu kan börja räkna antalet valpar.

Det går däremot ännu inte att säga något om hur valparna mår vid detta tillfället. Men det är viktigt att fortsätta förse tiken med tillräckligt med näring för att både tiken och valparna ska få den näringen som de behöver.

Vecka 7-9

När det gått 7 veckor ska man avmaska tiken för att valparna ska födas parasitfria.

Under denna tiden är det också dags att förbereda en plats för tiken där hon senare kan föda sin valpar. Denna plats kallas ofta för valplåda och är en större biabädd med extra höga kanter runt om.

Presentera valplådan för tiken redan ett tag innan valparna kommer för att hon ska vänja sig att ligga där.

När det är en vecka kvar ska man sedan börja ta temperaturen på tiken, och ofta gör detta morgon och kväll. Nor­malt ska en hund ha en temperatur på 37,5 till 38,5 grader. Någon dag innan förlossningen kommer sedan temperaturen att svänga och kan göra en rejäl dykning, vilket är tecknet på det snart dags.

När öppningsstadiet har påbörjats ska du aldrig lämna tiken utan sällskap.

SKK har skrivit en mycket bra artikel om dräktighet och valpning. Den går igenom allt som du behöver veta innan du parar din tik och under dräktigheten. Jag kan rekommendera dig att läsa den artikeln om du planera att skaffa valpar.